Universal bonding agent

Exteriér izolace

- interiér, exteriér
- penetrace
- hydroizolace

Oblast použití

- doporučuje se používat zvláště tam, kde se vyžaduje zvýšená nepropustnost pro vodu
- používá se pro výrobu betonu a omítek s nízkým stupněm pohlcování vody 
- pro zamezení prašnosti povrchu a zvýšení přilnavosti k podkladu
- pro vytvoření adhezního můstku 
- penetrace
- hydroizolační nátěr

Druh výrobku:

Bílá polymerová přísada na bázi styren-butadien. Dobře na sebe váže frakce plniv pro výrobu betonu a omítek. Lze ji použít jako hloubkovou penetraci, ale také k utěsnění povrchu, k zamezení prašnosti atd. Dále lze použít produkt jako příměs ke zlepšení fyzické a mechanické síly včetně lepší přilnavosti k substrátům, sníženému riziku vlnění podkladních vrstev, zvýšené flexibilitě, větší odolnosti vodě a mrazu u cemento pískových malt např. vyrovnávacích potěrů a omítek.


Typické příklady použití

- betonové desky, potěry
- anhydritové povrchy a povrchy ze sádry
- rubová strana dřevěných povrchů

 Technický list 

Technický list - Hydroizolace


Doporučujeme

Díky produktu Tile-on-wood je možné v dnešní době pokládat dlažbu přímo na dřevěné povrchy jako je OSB deska, palubová podlaha. Pryč jsou ty doby kdy příprava takovéto podlahy byla náročná a zdlouhavá.


Tile-on-Wood je speciální vodě odolné disperzní lepidlo a spárovací hmota v jednom určena pro pokládku dlažby v koupelně nebo v kuchyni. Poskytuje maximální, trvale flexibilní spojení mezi dlažbou a dřevěným povrchem. 

 

Informace